เปิดปาร์ตี้โลกออนไลน์ เชื่อมต่อความใกล้ชิด
เข้าถึงกันมากขึ้นกับ

1st Online Fan Meeting : ALLY’s PARTY
แฟนมีตติ้งครั้งแรกของ

แอลลี่ อชิรญา นิติพน

Ticket Information

เปิดปาร์ตี้โลกออนไลน์ เชื่อมต่อความใกล้ชิด เข้าถึงกันมากขึ้นกับ 1st Online Fan Meeting : ALLY's PARTY แฟนมีตติ้งครั้งแรกของ “แอลลี่ อชิรญา นิติพน”

วันแสดง : วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563
เวลาแสดง : 19.00 น.
ราคาบัตร : 350 บาท
ช่องทางการรับชม : ผ่านระบบ ZOOM
เริ่มจำหน่ายบัตร : วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.
ช่องทางการจำหน่ายบัตร : www.411ent.com

รายละเอียดการจำหน่ายบัตร

1. จองบัตรผ่านเว็บไซต์ www.411ent.com พร้อมกรอกข้อมูล ชื่อ-นามสกุล / อีเมล และ เบอร์โทรศัพท์
2. จำกัดจำนวนการซื้อบัตร 1 ท่าน / 1 ใบ เท่านั้น (1 อีเมลที่ลงทะเบียนต่อ 1 ใบ)
3. โดยทุกท่านจะต้องชำระเงินทันทีผ่านการโอนเงินเท่านั้น พร้อมแนบสลิปหลักฐานการโอนเงินหลังจากท่านกดจองบัตร
4. เมื่อชำระเงินและผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับข้อความตอบกลับผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนภายใน 48 ชั่วโมง
5. ท่านจะได้รับลิงก์การเข้าชมผ่านทางอีเมลที่ท่านลงทะเบียนภายใน 48 ชั่วโมงก่อนวันงาน
6. บัตรที่ชำระเงินแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือคืนเงินได้ทุกกรณี


Time for online party, get closer and more intimate with 1st Online Fan Meeting : Ally’s Party The first fan meeting of Ally Achiraya Nitibhon

Show Date : Saturday, 11th of July, 2020.
Show time: 7PM
Ticket price: 350 baht
Live at: ZOOM conference program
Ticket opening: Saturday the 27th of June, 2020 from 10:00 onwards
Ticket website: www.411ent.com

Important details:

1. Book your tickets through www.411ent.com Please filled in your Full Name, email and phone numbers.
2. You are limited to one ticket per person (1 ticket per email).
3. You have to make a payment immediately through bank transfers and send us the payment slips after you booked your ticket.
4. Once you paid and your payment has been verified, you will receive a confirmation email back within 48 hours to the email that you registered with initially.
5. You will receive a link through your registered email within 48 hours prior to the date of the show.
6. The tickets that are registered cannot get a refund under any circumstances.

Price

฿350

SOLD OUT