เปิดปาร์ตี้โลกออนไลน์ เชื่อมต่อความใกล้ชิด
เข้าถึงกันมากขึ้นกับ

1st Online Fan Meeting : ALLY’s PARTY
แฟนมีตติ้งครั้งแรกของ

แอลลี่ อชิรญา นิติพน

รายละเอียด / More Information